Introductie reglement

 

 Introductiereglement 

Introductie is mogelijk met in achtneming van onderstaande regels 

Tegen betaling van € 10,= per keer kan ieder seniorlid, ten hoogste 4 keer per jaar een niet-lid introduceren met een maximum van 2 leden per keer. Hetzelfde niet-lid kan maximaal 4 keer per jaar worden geïntroduceerd. 

Junioren mogen tijdens schoolvakanties (van minimaal een week) tot 17.00 uur één keer één persoon introduceren, tegen betaling van € 7.50. 

Na betaling van het introductiebedrag bij de bar en na inschrijving in het introductieschrift kan via de KNLTB Club app een baan worden afgehangen. Graag bij het afhangen de geintroduceerde persoon met naam vermelden als introducé.

Spelers die geïntroduceerd worden, zijn verplicht om in witte tenniskleding en met witte tennisschoenen te spelen.

Alle leden dienen conform bovenstaande regels te introduceren. Bij niet correcte naleving hiervan kan het bestuur sancties opleggen. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor de kleding, het gedrag en het betalen van de introducé. 

INTRODUCTIEREGLEMENT.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 70 517 8504

L.T.C. Oud Wassenaar

Groen van Prinstererlaan 5a
2243 BR Wassenaar

KVK-nummer

40407592