Lidmaatschap

Aanmelding wachtlijst & toelating L.T.C. Oud-Wassenaar
Helaas kent onze vereniging op dit moment jarenlange wachtlijsten voor alle leeftijdscategorieën. Wij verzoeken een ieder die interesse heeft in een lidmaatschap van onze vereniging en ondanks de lange wachttijd een mail te sturen naar de ledenadministratie: [email protected]

Soorten lidmaatschap
- Senior: Leden die in het lopende kalenderjaar 26 jaar of ouder zijn of worden.
- Jonge Senior: Leden die in het lopende kalenderjaar 18 jaar zijn of worden.
- Junioren: Leden tussen 6 en 18 jaar oud.
- Theeleden: Leden die tijdelijk het spelend lidmaatschap onderbreken vanwege bijzondere omstandigheden en op een later moment weer spelend lid kunnen worden.
- Zwervers: Leden die alleen op werkdagen tot 17.00 uur gerechtigd zijn te spelen (uitsluitend voor bestaande leden).
- Ereleden: Leden, die wegens zeer bijzondere verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het bestuur benoemd zijn door de ALV.

Zomer-lidmaatschap
Het zomerlidmaatschap beslaat een periode van 6 weken en loopt parallel met de 6 weken zomervakantie van de basisscholen in Wassenaar. De personen die op de wachtlijst staan en de theeleden komen hiervoor in aanmerking. Aanmelding gaat via de ledenadministratie ([email protected]). De kosten bedragen € 65,00 voor wachtlijst personen en € 15,00 voor theeleden.

Daluren Speelrecht

Hiermee kunt u vanaf 1 mei tot 1 december 2023 alleen op werkdagen tussen 12.00 – 16.00 uur een baan op de vereniging afhangen en/of eventueel een les afspreken met één van onze tennisleraren.
De kosten bedragen € 155 alleen daluren speelrecht.

U kunt ook voor een combinatie kiezen en betaalt dan € 185 zowel zomerlidmaatschap als daluren speelrecht.

Contributies
Aan het begin van het nieuwe tennisseizoen ontvangt u een factuur per e-mail vanuit ons KNLTB Club administratiesysteem, die u via de IDEAL betaalmethode kunt betalen. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap en wordt elk jaar na de ALV bekend gemaakt.

Contributies 2023:

Junior € 183,-
Jonge senior € 229,-
Zwerver € 235,-
Senior: € 281,-
Thee: € 61,-


Opzegging en mutaties
U kunt uw opzegging of wijziging vóór 1 november van elk verenigingsjaar, via e-mail aan de ledenadministratie ([email protected]) doorgeven. Adreswijzigingen dient u zelf aan te passen door in te loggen op uw persoonlijke pagina in KNLTB Club. Met name uw emailgegevens zijn van groot belang ivm de facturatie, aangezien deze alleen digitaal verstuurd worden!

Het is belangrijk dat u uw opzegging doorgeeft per e-mail.  De Vereniging heeft geen postbus op de Groen van Prinstererlaan en brieven/afmeldingen die naar dit adres worden gestuurd worden niet bezorgd en kunnen daarom ook niet als afmelding worden gehonoreerd.


logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 70 517 8504

L.T.C. Oud Wassenaar

Groen van Prinstererlaan 5a
2243 BR Wassenaar

KVK-nummer

40407592