Lidmaatschap

Aanmelding wachtlijst & toelating L.T.C. Oud-Wassenaar
Helaas kent onze vereniging op dit moment jarenlange wachtlijsten voor alle leeftijdscategorieën. Wij verzoeken een ieder die interesse heeft in een lidmaatschap van onze vereniging en ondanks de lange wachttijd een mail te sturen naar de ledenadministratie: [email protected]

Soorten lidmaatschap
- Senior: Leden die in het lopende kalenderjaar 26 jaar of ouder zijn of worden.
- Jonge Senior: Leden die in het lopende kalenderjaar 18 jaar zijn of worden.
- Junioren: Leden tussen 6 en 18 jaar oud.
- Theeleden: Leden die tijdelijk het spelend lidmaatschap onderbreken vanwege bijzondere omstandigheden en op een later moment weer spelend lid kunnen worden.
- Zwervers: Leden die alleen op werkdagen tot 17.00 uur gerechtigd zijn te spelen (uitsluitend voor bestaande leden).
- Ereleden: Leden, die wegens zeer bijzondere verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het bestuur benoemd zijn door de ALV.

Zomer-lidmaatschap
Het zomerlidmaatschap beslaat een periode van 6 weken en loopt parallel met de 6 weken zomervakantie van de basisscholen in Wassenaar. De personen die op de wachtlijst staan en de theeleden komen hiervoor in aanmerking. Aanmelding gaat via de ledenadministratie ([email protected]). De kosten bedragen € 60,00 voor wachtlijst personen en € 10,00 voor theeleden.

Daluren Speelrecht

Het daluren speelrecht kan aangevraagd worden door personen die op de wachtlijst staan. Dit speelrecht houdt in dat er geen lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan, echter de persoon is gerechtigd om tijdens de daluren van de banen gebruik te maken en/of eventueel een les te boeken bij de tennisleraren. De daluren zijn op weekdagen tussen 12.00-16.00 uur. De kosten bedragen € 30,- per maand en € 240 voor een seizoen (april tot half december).

Contributies
Aan het begin van het nieuwe tennisseizoen ontvangt u een factuur per e-mail vanuit ons KNLTB Club administratiesysteem, die u via de IDEAL betaalmethode kunt betalen. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap en wordt elk jaar na de ALV bekend gemaakt.

Voorstel Contributies 2021:

Junior € 176,-
Jonge senior € 220,-
Zwerver € 226,-
Senior: € 270,-
Thee: € 61,-

Entrée senior € 270,-
Entrée junior € 190,-

Indien u gedurende de maanden april of mei zodanig geblesseerd raakt dat u de rest van het seizoen niet meer kunt tennissen, kunt u bij de penningmeester verzoeken om restitutie van maximaal 50% van de door/voor u betaalde contributie voor het betreffende seizoen, onder overlegging van een verklaring van een arts, waaruit blijkt dat u de rest van het seizoen als gevolg van uw blessure niet meer kunt tennissen.


Opzegging en mutaties
U kunt uw opzegging of wijziging vóór 1 november van elk verenigingsjaar, via e-mail aan de ledenadministratie ([email protected]) doorgeven. Adreswijzigingen dient u zelf aan te passen door in te loggen op uw persoonlijke pagina in KNLTB Club. Met name uw emailgegevens zijn van groot belang ivm de facturatie, aangezien deze alleen digitaal verstuurd worden!

Het is belangrijk dat u uw opzegging doorgeeft per e-mail.  De Vereniging heeft geen postbus op de Groen van Prinstererlaan en brieven/afmeldingen die naar dit adres worden gestuurd worden niet bezorgd en kunnen daarom ook niet als afmelding worden gehonoreerd.

KNLTB-pas
Elk lid heeft via de vereniging een KNLTB-pas. Deze pas is voor onbepaalde tijd geldig. Voor elk nieuw lid kan de pas tot 1 mei opgehaald worden in het clubhuis bij de bar. Daarna kunt u ze opvragen via de ledenadministratie ([email protected]).

Wat moet u doen bij verlies KNLTB-pas?
Het aanvragen van een nieuwe pas gaat via de ledenadministratie ([email protected]). U kunt te allen tijde een nieuwe pas aanvragen. Hierbij maken we verschil tussen de reguliere pas en de noodpas. Het gaat om dezelfde pas, alleen de levertijd en de kosten verschillen. De kosten zijn voor eigen rekening en worden door de penningmeester via een factuur aan u doorberekend.

Ledenpassen met defecte magneetstrippen
Naar aanleiding van teruggestuurde ledenpassen met een defecte magneetstrip heeft de KNLTB een onderzoek laten doen naar de oorzaak van het defect. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat in ongeveer 75% van de gevallen sprake is van beschadiging door magnetische beïnvloeding van de strip. Met andere woorden: doordat de ledenpas te dicht bij een magneet, een GSM of andere apparaten met een magnetisch veld in de buurt is geweest is de informatie op de magneetstrip beschadigd of zelfs helemaal gewist. Volgens specialisten kan de magneet in de sluiting van een damestasje of portemonnee al sterk genoeg zijn om dit te veroorzaken. Gelukkig gaat het niet om significante aantallen maar het kan geen kwaad als we er bewust van zijn op welke wijze schade aan de ledenpassen kan ontstaan. Vandaar toch even de aandacht hiervoor.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 70 517 8504

L.T.C. Oud Wassenaar

Groen van Prinstererlaan 5a
2243 BR Wassenaar