Lawn Tennis Club Oud Wassenaar

LTC

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de vereniging
Elders op deze website, onder "Historie", kunt u meer over het ontstaan van onze vereniging te weten komen. Als lid krijgt u zeker met kenmerken van deze historie te maken. Een voorbeeld daarvan is de witte kleding die voor leden verplicht is. Door o.a. het karakter van onze vereniging is er veel interesse om lid te worden, houdt u rekening met een flinke wachttijd. Het park is niet het gehele jaar geopend, maar is toegankelijk vanaf een jaarlijks vastgestelde openingsdatum tot een eveneens jaarlijks vastgestelde sluitingsdatum (meestal vanaf eind maart t/m half oktober).


Soorten lidmaatschap
- Senior: Leden die in het lopende kalenderjaar 26 jaar of ouder zijn of worden.
- Jonge Senior: Leden die in het lopende kalenderjaar 18 jaar zijn of worden. 
- Theeleden: Seniorleden die na een bepaalde periode na het beëindigen van hun lidmaatschap weer
   spelend lid kunnen worden.
- Zwervers: Leden die alleen op werkdagen tot 17.00 uur gerechtigd zijn te spelen.
- Ereleden: Leden, die wegens zeer bijzondere verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het
   bestuur benoemd zijn door de ALV.

Zomer-lidmaatschap
Het zomerlidmaatschap beslaat een periode van 6 weken en loopt van half juli tot eind a
ugustus. Degenen die op de wachtlijst staan komen hiervoor in aanmerking. Aanmelding gaat via de ledenadministratie (ltcoudwassenaar@gmail.com). De kosten bedragen € 60,00 en een borg voor de ledenpas van € 10,00.


Thee-lidmaatschap:

Theeleden hebben de mogelijkheid om tegen betaling van 10 euro onbeperkt te tennissen in de zomervakantie van 13 juli tot 30 augustus. Vooraf aanmelden via e-mail bij de penningmeester: penningmeester.ltcow@gmail.com.  


Contributies
Aan het begin van het nieuwe tennisseizoen ontvangt u een factuur per e-mail. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap en wordt elk jaar na de ALV bekend gemaakt.

Junior € 160,-
Jonge senior € 200,-
Zwerver € 205,-
Senior: € 245,-
Thee: € 60,-

Entrée senior € 245,-
Entrée junior € 185,-

Indien u in de maanden april of mei zodanig geblesseerd raakt dat u de rest van het seizoen niet meer kunt tennissen, kunt u bij de penningmeester verzoeken om restitutie van 50% van de door/voor u betaalde contributie voor het betreffende seizoen, onder overlegging van een verklaring van een arts waaruit blijkt dat u de rest van het seizoen als gevolg van uw blessure niet meer kunt tennissen.


Aanmelding wachtlijst & toelating L.T.C. Oud-Wassenaar

Helaas kent onze vereniging op dit moment heel lange wachtlijsten voor alle leeftijdscategorieën, van meerdere jaren. Mocht u zich desondanks toch willen inschrijven, verzoeken wij u een email te sturen aan de ledenadministratie : ltcoudwassenaar@gmail.com

Opzegging en mutaties
U kunt uw opzegging of wijziging vóór 1 oktober van elk verenigingsjaar, via e-mail aan de ledenadministratie (ltcoudwassenaar@gmail.com) doorgeven. Adreswijzigingen kunt u zelf beheren via het inloggen op uw persoonlijke pagina in KNLTB Club.

Het is belangrijk dat u uw opzegging doorgeeft per e-mail.  De Vereniging heeft geen postbus op de Groen van Prinstererlaan en brieven/afmeldingen die naar dit adres worden gestuurd worden niet bezorgd en kunnen daarom ook niet als afmelding worden gehonoreerd.

KNLTB-pas
Elk lid heeft via de vereniging een KNLTB-pas. Deze zijn voor elk seizoen tot 1 mei op te halen in het clubhuis. Daarna kunt u ze opvragen via de ledenadministratie (ltcoudwassenaar@gmail.com).

Wat moet u doen bij verlies KNLTB-pas?
Het aanvragen van een nieuwe pas gaat via de ledenadministratie (ltcoudwassenaar@gmail.com). U kunt te allen tijde een nieuwe pas aanvragen. Hierbij maken we verschil tussen de reguliere pas en de noodpas. Het gaat om dezelfde pas alleen de levertijd en de kosten verschillen.

Ledenpassen met defecte magneetstrippen
Naar aanleiding van teruggestuurde ledenpassen met een defecte magneetstrip heeft de KNLTB een onderzoek laten doen naar de oorzaak van het defect. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat in ongeveer 75% van de gevallen sprake is van beschadiging door magnetische beïnvloeding van de strip. Met andere woorden: doordat de ledenpas te dicht bij een magneet, een GSM of andere apparaten met een magnetisch veld in de buurt is geweest is de informatie op de magneetstrip beschadigd of zelfs helemaal gewist. Volgens specialisten kan de magneet in de sluiting van een damestasje of portemonnee al sterk genoeg zijn om dit te veroorzaken. Gelukkig gaat het niet om significante aantallen maar het kan geen kwaad als we er bewust van zijn op welke wijze schade aan de ledenpassen kan ontstaan. Vandaar toch even de aandacht hiervoor.


Ogenblik a.u.b. ...