Lawn Tennis Club Oud Wassenaar

LTC

Competitie Informatie

Algemeen
Ieder jaar wordt er deelgenomen in KNLTB verband aan de voorjaarscompetitie door zowel senioren- als jeugdteams. Bij de wedstrijden worden de jeugdteams daarbij begeleid door ouder(s). Klik hier voor algemene informatie over de competitie.

Senioren Competitie
Wilt u ook competitie spelen? Neem dan contact op met onderstaande personen. Wij gaan vervolgens op zoek naar een geschikt team of wellicht kunnen we, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een nieuw team creëren. Invallers kunnen zich ook aanmelden.

Dinsdag & Donderdag Competitie
Bernadette Linck-Derks 
Mail: damescompetitie.ltcow@gmail.com
Telefoon: 070-7441302
Competitiedata klik
hier
Banenschema dinsdag & donderdag klik hier
Voorbeeld teamindeling klik hier
Competitietraining vrijdagavond van 18.00 - 20.00 uur, aansluitend teamborrel/eten
LTCOW Verenigingsnummer: 28456


Zaterdag & Zondag Competitie
Eric Veeneman en Arnout van Weelde
Mail: competitie.ltcow@gmail.com
Competitie data klik
hier
Banenschema zaterdag & zondag volgt later
Dispensaties klik hier
Voorbeeld teamindeling klik hier
LTCOW Verenigingsnummer: 28456


     


Jeugd Competitie

Zondag Jeugd Competitie
Nicole van Dijk
Mail: Nicolejaap@me.com


Dispensaties klik hier
LTCOW Verenigingsnummer: 28456

De jeugdleden van L.T.C. Oud-Wassenaar kunnen meedoen aan de woensdagmiddag of de zondagcompetitie.
Deelname en indeling worden in overleg met de trainers bepaald door de jeugdcommissie.

Voor deelname en indeling gelden de volgende criteria:
-  Leeftijd
-  Speelsterkte
-  (sportief) gedrag op de baan
-  Zomertraining (groepslessen of privé training)
-  Wintertraining  
-  Commitment voor de duur van de gehele competitie
-  Positief advies tennisleraar

De Jeugdcommissie houdt zich het recht voor om bij uitzondering jeugdleden die in aanmerking komen voor de woensdagmiddagcompetitie uit te nodigen voor het spelen van de zaterdag- of zondagcompetitie. Aanvullende voorwaarde is dat er een geschikt team is waar hij of zij in past.


    


Overige competitie informatie

Wedstrijdballen; De senioren en junioren ontvangen voor aanvang van de competitie de wedstrijdballen. De senioren en junioren dienen na afloop deze ballen te retourneren.

Uitslagen; De captain/begeleider is geauthoriseerd om (binnen 24uur na afloop) uitslagen in te voeren via  MijnKNLTB. Indien gewenst kunt u de competitieleiding per mail verzoeken extra personen te autoriseren.

Niet-gespeelde wedstrijd; Indien door weers-omstandigheden een geplande wedstrijd niet kan doorgaan, dient deze (in overleg met de tegenstander) op de eerstvolgende inhaaldatum (zie competitiedata ) te worden ingehaald. Indien het een thuiswedstrijd betreft, dient de captain/begeleider daarnaast de nieuwe datum in te voeren als uitslag op de KNLTB-site. Belangrijk is om de nieuwe speeldatum én aanvangsttijd door te geven aan de competitieleiding.

Invallers-regeling; De algemene regel is dat er maar 1 keer per week mag worden gespeeld. Invallers die al competitie spelen, mogen nooit in een lager team invallen en maar 1 keer in een "hoger" (sterkteverschil vlgs. klassenvolgorde Competitie-reglement is groter dan 0,5) team invallen. Invallers die zelf geen competitie spelen, worden bij een 2e keer invallen in hetzelfde team, geacht teamlid te zijn en mogen dus dan ook maar 1x invallen in een hoger team. Voor uitgebreidere info zie het Competitie-reglement maar het is raadzaam om bij twijfel te mailen met de competitieleiding.

Dispensatie; Om in 1 speelweek in 2 competitie-soorten te mogen uitkomen, dient ruim vóór het begin van de competitie dit formulier te worden ingevuld. Vervolgens kan het worden doorgemaild naar competitie.ltcow@gmail.com. 

Indeling teams; De indeling van teams in de verschillende KNLTB-klassen geschiedt op basis van de prestaties van het afgelopen jaar én op basis van verkregen rechten (bijvoorbeeld door promoties). De KNLTB deelt vervolgens teams in rekening houdend met onder andere baanbezetting en volledigheid van poules. Dit resulteert uiteindelijk in een indeling waar per klasse het sterkste team (op basis van team-speelsterkte) L.T.C. Oud-Wassenaar 1 wordt en het volgende team L.T.C. Oud-Wassenaar 2 etc.

Baanindeling; Nadat het programma van de competitie bekend is gemaakt (begin maart), wordt er door de VCL een baanindeling gemaakt. De betreffende banen worden voor de teams gereserveerd via het afhangbord. Daarnaast wordt de indeling vóór de eerste wedstrijden opgehangen op het mededelingenbord.

Ogenblik a.u.b. ...