Lawn Tennis Club Oud Wassenaar

LTC

Informatie zomertrainingen 2019

Tennisles info jeugd en senioren

Jeugdlessen informatie 2019


Ook in 2019 verzorgen Frank Voorham en Menno Poots de privé en groeps tennislessen jeugd en senioren op onze vereniging. Als u dit komend jaar geïnteresseerd bent om prive lessen te nemen, dan volgen er enige regels waarmee u rekening dient te houden. De afgelopen jaren was het animo om les te nemen zo groot, dat wij de indeling voor wie er les kunnen krijgen iets hebben moeten aanpassen. Wij willen iedereen zoveel mogelijk in staat stellen les te nemen. In de 1ste periode krijgen competitieteams die training willen voorrang t.o.v. de inviduele lessen. 

Voor de jeugdlessen die worden gegeven van maandag tot en met vrijdag na schooltijd vanaf 15.20 uur tot 18.45 uur mag u de kinderen afzonderlijk opgeven tot 19 maart a.s. en worden zij ingedeeld in groepen van 2 tot maximaal 7 personen. Alles is afhankelijk van beschikbaarheid banen en trainers dus beperk zoveel als mogelijk de verhinderingen dat maakt het indelen in een goed gepaste groep allen maar gemakkelijker. Als u geinteresseerd ben mail dan naar onderstaand mail adres en wij maken er weer een fijn en leerzaam seizoen van voor u kind/kinderen. Let op de groepsgrootte bepaald ook de prijs van de te ontvangen les .

De prijzen zijn 
Voor 3 of 4 kinderen   197,50 euro p.p
Voor 5 of 6 kinderen   167,50 euro p.p
Voor 7 of 8 kinderen  137,50 euro p.p

Indeling van groepen wordt aan de hand van beschikbaarheid en zoveel als mogelijk op niveau ingedeeld. Bij veel verhinderingen kan er dus weinig geregeld worden voor het kind !! Beperk dus de verhinderingen zoveel mogelijk om grote kans op fijne groep voor uw kind te verkrijgen!!! 

Tennisles info prive lessen voor jeugd en seniorleden
Voor prive gerelateerde lessen staan hieronder de huishoudelijke regels van Frank

Lessen overdag

1.  Een heel lesuur duurt 40 minuten. Een half lesuur duurt 25 minuten.

2.  Bij regen of onbespeelbare banen wordt er geen les gegeven. De 1e regenles of onbespeelbare banen is voor rekening van de cursist en de 2e voor mij. 

De lesperiode loopt wel door, er volgt dan een regeling;

3.  De lessen dienen in zijn geheel vooraf betaald te worden, wat inhoudt dat u bij de 1e les het afgesproken aantal lessen betaalt.

4.  De tennislessen zijn alleen overdraagbaar als mij dit van tevoren is gemeld.

5.  Afmelding van lessen dient minimaal 24 uur van tevoren te worden gedaan, anders wordt de les gewoon in rekening gebracht. 
Dit geldt ook een enkele privéles die niet in een serie lessen is afgesproken.

6.  Bij een blijvende blessure dient men in overleg met mij een vervanger te regelen, dan ontvangt u over de resterende lessen 50% van het lesgeld terug; dit geldt alleen voor privéles.

7.  U kunt inschrijven in 1e instantie voor een periode van 8 weken. Mochten er geen gegadigden zich hebben aangemeld op uw tijd, 
dan kunt u verlengen met 8 weken, dit geldt alleen voor de over-daglesuren. 

8.  Ik heb 2 periodes van 8 weken tot aan de grote vakantie dus er is nu voor bijna iedereen wel een plaatsje te vinden deze zomer.

9.  Is uw dag/tijd reeds bezet dan kunt u in overleg met mij een andere tijd vaststellen. Naar ik hoop heeft u begrip voor deze situatie. 

Overigens behoud ik zelf het recht om bepaalde situaties zelf te beïnvloeden voor wat betreft planning van de cursisten.

10.  Tarieven:

Hele privélessen met 1 of 2 pers, 8 weken, € 395,- duur 40 minuten
Halve privélessen met 1 of 2 pers, 8 weken, € 265,- duur 25 minuten
Groepslessen met 3 personen, 8 weken, € 175,- p.p. duur 40 minuten
Groepslessen met 4 personen, 8 weken, € 165,- p.p. duur 40 minuten

11.  Bij ziekte of blessure van mij blijven de lessen staan, er wordt geen geld teruggegeven. Ze worden in overleg met mij ingehaald. (indien mogelijk).

Groepslessen alleen hele uren
Losse privélessen kosten: € 60 per heel lesuur (40 minuten) en € 35,- per ½ lesuur (25 minuten).

Avondlessen

Voor wat betreft de avondlessen, deze zijn mogelijk vanaf 19.00 uur, beperkt op woensdag- en vrijdagavond, dit i.v.m. competitietraining. 

Wij hopen u voldoende geinformeerd te hebben. 

Wilt u meer weten app of bel  dan even; Telefoonnummer Frank: 06-50631494.

 Verder wensen u een leerzaam tennisjaar 2018 toe. 

Groetjes Menno en FrankOgenblik a.u.b. ...